VMLL enquete januari 2024

Enquête: een droom van een macro-droom!

Vanuit het bestuur willen we heel graag ons geliefde tijdschrift Macro-droom een update geven en daarvoor hebben we jouw hulp nodig! We hebben een vragenlijst opgesteld waarvan we hopen dat zoveel mogelijk VMLL-leden deze willen invullen. Zo krijgen wij een zicht op jullie wensen, noden, tips & tops en kunnen wij de Macro-droom in een nieuw jasje steken.

Je kan de lijst invullen en terugsturen aan Katrien Hermans, Plankenbrugstraat 42, 2230 Ramsel, België of ingescand via mail naar hermans.katrien@gmail.com

Verder zijn we op zoek naar enthousiaste en geëngageerde leden die mee in de macro-droomredactie willen stappen. Vele handen maken het werk licht en bovendien is het gewoon supertof om samen iets te creëren. Wil je graag een taak opnemen, dan kan je dat onderaan de vragenlijst aanvinken. Macro-droom verschijnt 4 x per jaar, dus dat vraagt minstens 4 online redactievergaderingen per jaar, samen met de taak die je met plezier opneemt.

Alvast hartelijk bedankt!

Het VMLL-bestuur en de macro-droomredactie

    Geef een score van 1 tot 5 per onderwerp:
    1= onvoldoende, 3= neutraal, 5= uitstekend.
    Er is ruimte om tips en tops toe te lichten. Hoe concreter jouw antwoord, hoe gerichter wij kunnen werken.


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Graag je emailadres en telefoonnummer invullen indien je zin hebt om ons redactieteam te komen versterken.