Aanmelding als lid van de VMLL

Als lid van onze vereniging steun je onze activiteiten (ontmoeting, promotie, voorlichting rond de macrobiotische eet- en leefwijze) en ontvang je…

  • 4 x per jaar onze nieuwsbrief Macro-droom (het enige Nederlandstalige macrobiotische tijdschrift)
  • korting op activiteiten
  • de brochure Macrobiotiek: Een evenwichtige kijk op voeding en gezondheid

Aanmeldingsformulier

Ja, ik word graag lid van de VMLL en betaal € 30,- per jaar.
Bij inschrijving na 30 juni betaal je € 15,- voor het resterende kalenderjaar.
Ik heb het lidmaatschapsgeld overgemaakt op de rekening t.n.v. Ver voor Macrobiotiek te Driebergen, en ontvang de VMLL brochure.
Triodosbank IBAN: NL54 TRIO 0198 0780 13, BIC: TRIONL2U
Let op: Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.


    ManVrouw


    Om inzicht te krijgen in wie er allemaal bij de vereniging betrokken zijn, vernemen we graag of je een partner en/of kinderen hebt.