Aanmelding

Als lid van onze vereniging steun je onze activiteiten (ontmoeting, promotie, voorlichting rond de macrobiotische eet- en leefwijze) en ontvang je:

  • 4 x per jaar onze nieuwsbrief Macro-droom (het enige Nederlandstalige macrobiotische tijdschrift)
  • korting op activiteiten
  • de brochure Macrobiotiek: Een evenwichtige kijk op voeding en gezondheid

Aanmeldingsformulier

Je kunt lid worden van de VMLL voor € 30,- per jaar.
Bij inschrijving na 30 juni betaal je € 15,- voor het resterende kalenderjaar.
Het lidmaatschapsgeld kun je overmaken op Triodosbank rekening IBAN: NL54 TRIO 0198 0780 13 t.n.v. Ver voor Macrobiotiek te Driebergen.
Voor België: BIC: TRIONL2U
Let op: Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.


    ManVrouw


    Om inzicht te krijgen in wie er allemaal bij de vereniging betrokken zijn, vernemen we graag of je een partner en/of kinderen hebt.