Over ons

Vereniging Macrobiotiek Lage Landen (VMLL)

Voorheen Nederlandstalige Vereniging voor Macrobiotiek (NVvM)

Onze vereniging, opgericht in 1990, heeft in de statuten zichzelf de volgende doelen gesteld:

  • het bevorderen van de macrobiotiek en de toepassing daarvan
  • het behartigen van de belangen van de mensen die macrobiotiek toepassen of willen toepassen in hun dagelijks leven.

Bestuur
Carien Huijzer (voorz.)
Loes Arents
Georges van Wesenbeeck
Anja Keustermans
Chris Homborg
Anne Susan Sas

Ledenadministratie en
financiële administratie

Georges van Wesenbeeck

Redactie Macro-droom
Carien Huijzer
Tel: 0343-522890
e-mail: post@vmll.org

Informatielijn Macrobiotiek
Voor vragen over gezondheidsproblemen, kooklessen bij u in de buurt,
macrobiotische centra en consultanten, etc.:
Herman en Maria Verbrugge, tel: 030 294 78 68

Bankrelatie
Triodosbank
IBAN: NL54 TRIO 0198 0780 13 t.n.v. Ver voor Macrobiotiek – BIC: TRIONL2U