Over ons

Nederlandstalige Vereniging voor Macrobiotiek (NVvM)

Onze vereniging, opgericht in 1990, heeft in de statuten zichzelf de volgende doelen gesteld:

  • het bevorderen van de macrobiotiek en de toepassing daarvan
  • het behartigen van de belangen van de mensen die macrobiotiek toepassen of willen toepassen in hun dagelijks leven.

Bestuur
Carien Huijzer (voorz.), e-mail: carienhuijzer@gmail.com
Loes Arents
Chris Homborg
Anne Susan Sas

Ledenadministratie en
financiële administratie

Henkus Schumacher
Kerkweg 30a
6105 CG Maria Hoop
tel: 06-23539337
e-mail: henkusschumacher@gmail.com

Redactie Macro’drome
Carien Huijzer
Acacialaan 16
3971 RC Driebergen
tel: 0343-522890
e-mail: info@nvvm.org

Informatielijn Macrobiotiek
Voor vragen over gezondheidsproblemen, kooklessen bij u in de buurt,
macrobiotische centra en consultanten, etc.:
Herman en Maria Verbrugge, tel: 030 294 78 68

Bankrelatie
Triodosbank
IBAN: NL54 TRIO 0198 0780 13 t.n.v. Ver voor Macrobiotiek – BIC: TRIONL2U