Macrobiotiek Lage Landen

Verslag van de oprichtingsvergadering op 25 januari 2020 in Westmalle-Heibrand, België

Met twintig mensen uit zowat alle Vlaamse provincies hebben we de start gegeven aan een organisatie die het opzet heeft om zowel een sociaal bindmiddel te zijn van de macrobiotische gemeenschap als een denktank voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van de macrobiotische filosofie en praktijk. Dit opzet kwam van de voorbereidende vergaderingen van een kleine groep die ook enkele algemene doelstellingen voorop had gesteld : verbinden, ‘macrobiotiek’ terug op de kaart zetten (geen taboe woord), het promoten van macrobiotische cursussen door wie ook georganiseerd, duidelijkheid brengen naar de ruimere samenleving over wat macrobiotiek is/betekent.
Met deze inleiding gingen de deelnemers in een voor- en een namiddagsessie aan de slag in verschillende werkgroepen om meer concreet invulling te geven aan het opzet en de doelstellingen.

U vindt hierna een compilatie van de verslagen van de werkgroepen.

Werkgroep communicatie
met Joyce, Tania, Ivan, Bjorn en Free

Heel veel aandacht ging naar het voorstel van een overkoepelende website. Een schat aan ideeën over inhoud, links, educatieve onderwerpen, samenwerkingen, sponsoring en financiering geeft hier de aanzet voor verdere uitwerking met een website maker, een communicatieverantwoordelijke en iemand die de nodige fondsen kan verzamelen.

Praktisch en sneller uitvoerbaar zijn de ideeën voor het oprichten van een niet-besloten Facebookpagina gekoppeld aan zowel een website als aan Instagram en met links naar de internationale macrobiotische gemeenschappen. Ook hier een schat aan ideeën voor nog meer zoals podcast, webinar interactief, Youtube, verbinding met de wereld van klimaatacties, vluchtelingen, bioboeren en dito winkels…

Sponsoring, zo blijkt uit het verslag, is het Ki probleem om op te lossen.

Werkgroep organiseren van leuke activiteiten
met Jan V., Peter, Eric, Fleur en Rudy
Doel: samenbrengen, rond een bepaalde activiteit, van mensen uit de macrobiotische gemeenschap en daarbuiten om elkaar beter te leren kennen. Verbinding maken met andere organisaties en verenigingen met de focus op ontspanning.

We willen starten met vier (kleinschalige) activiteiten per jaar. Hier volgt een greep uit de suggesties: Bezoek aan een bioboer, biobakker of seitan maker, wandelingen, theeceremonie, bezoek Japanse tuin, boottocht, bezoek aan andere centra, gezellig socialiseren met een film- of dia-avond…

Ondertussen werd door Fleur reeds een detailplanning gemaakt voor een bezoek aan de Japanse tuin in Hasselt. Wordt vervolgd.

Werkgroep definitie van MB en visietekst van de organisatie
met Egidius, Hans, Beatrice, Jan B. en Mieke

In het volledige verslag worden vier pagina’s besteed aan ‘de 7 stadia van ontwikkeling in een organisatie’. Omdat dit niet behoort tot een definitie van MB en een visietekst van de organisatie en ook niet het resultaat is van deze werkgroep is dit deel niet opgenomen in deze compilatie.

Definitie MB: vertrekkend van de definitie opgesteld tijdens ‘The International Macrobiotic Conference‘, werden vragen gesteld bij deze oorspronkelijke tekst, werden enkele vertalingen hiervan besproken en werden enkele aanvullingen opgesteld. De definitieve, Nederlandse, tekst vraagt nog enige verdere bespreking voor publicatie.

Missie, kernopdrachten en streefdoelen: hier werd een onderscheid gemaakt tussen externe en interne aspecten. Een greep uit de waslijst aan voorstellen die de sfeer en de intenties weergeven:

Extern: een hergeboorte van macrobiotiek, het aantrekkelijker maken van MB, meer aandacht geven aan de (anti)sociale media door aanwezigheid, het aspect duurzaamheid en ecologisch verantwoord meer uitspelen…

Intern: MB moet zichzelf heruitvinden, vernieuwen, open trekken, verdiepen (o.a. door een frisse nieuwe wind, Masterklassen), gemeenschappelijke activiteiten organiseren voor heel Vlaanderen/Nederland, meer feesten (MB is geen organisatie van te serieuze grijze muizen)…

En deze mag u niet onthouden worden: De ‘overgebleven docenten’, de oude (k)narren aanzetten om hun waarschijnlijk sterk toegenomen en uitgerijpte ‘wijsheid’ alsnog als laatste stuiptrekking aan de zoekende medemens uit te delen vooraleer ze samen in het bejaardentehuis voor overjaarse macrobioten elkaar animeren met de verhalen van de goede oude tijd toen er nog hoop was op een nieuwe wereld.

Werkgroep Structuur en verdere werking
met Suzanna, Carien, Anja en Georges

Carien geeft toelichting over de werking van Nederlandstalige Vereniging voor Macrobiotiek NVVM.
Ook hier werden als belangrijkste doelen vermeld: macrobiotiek op de juiste manier bekendheid geven en alle organisaties verbinden.
Voor de op te richten site (of aansluiten bij deze van NVVM) moet gekozen worden voor luchtigheid en vrolijkheid. De filosofische studie is voor diegenen die zich willen verdiepen.
De keuze voor een aparte structuur voor België of een gezamenlijke met NVvM zal nog verder worden besproken met de Nederlandse vrienden.

Er werden duidelijke ideeën gevormd over een bestuurskader, de verkiezing van deze, de vergaderingen (open/gesloten), de rol en de plaats van de educatieve centra.
Begin 2021 moet de start zijn van de organisatie op een bijeenkomst met alle stakeholders (educatieve centra, leraren, sponsors, bestuurskandidaten…).
Ondertussen kan de samenwerking met al deze stakeholders, met de NVvM e.a. verder worden uitgebouwd en verdiept.

Tussendoor hebben wij in een gezellige sfeer tijdens de middagpauze geluncht, gewandeld en gekeuveld. En de ganse dag werden wij opgevrolijkt door de kleine ontzettend brave Maira, die zich met belangrijkere zaken bezighield.

Met dank aan alle aanwezigen voor hun inzet.
En aan de afwezigen: wij rekenen erop dat jullie er volgende keer bij zult zijn.
Wanneer dat is dat horen jullie tijdig.

Wat Covid-19 betreft vinden jullie goede informatie op de diverse macrobiotische Facebook pagina’s. Vooral de filmpjes van Bill Tara vond ik inspirerend.

Hartelijke groeten.
Georges Van Wesenbeeck.