Noten en bronnen

behorende bij het Macro-droom artikel “Bof, mazelen, rode hond en BMR-vaccin.”

Noten
(1) Peltola et al. 1986.
(2) Chaiken et al. 1987.
(3) Scheibner 1993,143-144. Miller, N. 2008
(4) Gaublomme 2012
(5) Riumara & Erkind 1988
(6) ‘t Prikje 21, maart 010,17.
(7) ‘t Prikje 30, juni 2019,3.
(8) Scheibner 1999, 131-144. Miller N.2008, 31-33. Tenpenny 2008.
(9) Gray & Burns 1989. Scheibner ibid.
(10) Miller, E et al. 1993.
(11) Miller, N 2008,33.
(12) Sunday Times 29.10.2010.
(13) ’t Prikje 28, maart 2017,6.
(14) ‘t Prikje 30, juni 2019, 12-13 .
(15) ldem, 14.
(16) De film ‘Vaxxed’ is in de UK en Ierland te zien op iTunes en Amazon.

Bronnen
CHAIKEN et al. 1987. Journal of the American Medical Association 257 (18).2455-2458.
DELOR, Pr. 1974. ‘Tendendences de la médecine contemporaine.’ s.l., s.d.
FIUMARA, H.& ETKIND.P. 1982.’Mumps outbreak in Westwood, Massachussetts-1981.’ Morbidity and mortality weekly report 33 (29),421-430.
GAUBLOMME, C. 2012. ‘t Prikje,23, december 2012
GRAY, J. & BURNS,S. 1989. ‘Mumps vaccine meningitis.’ The Lancet 2: 927.
KUSHI, M. & KUSHI, A. 1986. ‘Macrobiotic child care and family health.’ Japan Publications. New York.
LEURS, P. 1993. ‘Vaccinaties: valse veiligheid.’ Netelblad. Macrobotisch ts 20, 77.10-13.
MYERS, G. & PINEDA, D. 2008. ‘Do vaccines cause that? A guide for evaluating vaccine safety concerns.’ Immunizations for public health. Galveston, Texas.
MILLER, E. et al. 1993. ’Risk of aseptic meningitis after measles, mumps and rubella vaccine in U.K. children. ’ The Lancet 341:979.
MILLER, N. 2008. ‘Vaccines. Are they really safe and effective? New Atlantic Press, Santa Fe.
PEETERS,L. 1993. ‘Gewapend met liefde en intuïtie: windpokken, bof, kinkhoest en mazelen. ‘Netelblad. Macrobiotisch tijdschrift’.20, 77, september 1993,38-40.
PELTOLA, H.et el. 1986. ‘Rapid effects on measles, mumps and rubella endemic of nationwide vaccination programme in Finland.’ The Lancet. January 18, 137-139.
SCHEIBNER, V. 1999. ‘Vaccinatie. Het einde van een mythe.’ Lemniscaat. Rotterdam.
TENPENNY, S. 2008. ‘Saying no to vaccines. A resource guide for all ages.’ Media Press, Cleveland, Ohio.
’t PRIKJE. Driemaandelijks tijdschrift van Preventie Vaccinatieschade vzw. Vanaf najaar 2019 enkel nog in online versie. Abonnement door vrije bijdrage. Ook gratis online: maandelijkse informatiebrief, aanmelden via info@vaccinatieschade.be
1988. ‘Vaccinaties: valse veiligheid.’Netelblad.Macobiotisch tijdschrift.14, mrt 1988,12-17

Websites en e-mailadressen
Melding van bijwerkingen van vaccinaties:
https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl
Bijwerkingen Centrum: https://lareb.nl
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: www.fagg.be

Informatie over vaccinaties en vaccins:
zelfde sites, bovendien:
http:// www.rvp.atlasinfectieziekten.nl
vaccinet@vlaanderen.be
https://www.zorg-en-gezondheid.be
info.medicines.@ fagg-afmps.be
http://www.bcfi.be
https://www.vaxinfopro.be
Nederlandse vereniging voor kritisch prikken: https://www.nvkp.nl
vzw.Preventie Vaccinatieschade:
https://www.facebook.com/preventie.vaccinatieschade
www.vaccinatieschade.be
Jumbo. Dit gratis gedeelte van deze site bevat veel informatie over vaccins en vaccinatieschade.

Twitter-account: https:// twitter.com/VaxPrev
info@vaccinatieschade.be